Monthly Archives: January 2023

ทำบุญภาควิชาฯ 6 ม.ค. 66

ในวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากนั้นคณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันบรรยากาศอิ่มบุญ อิ่มใจ