Monthly Archives: July 2023

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปี 2566

ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 66 เวลา 12.00 น. เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีสุภาพ นักศึกษาผู้หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงยาวสีดำ รองเท้าแบบสุภาพ เสร็จพิธี : รับอาหารว่างและเครื่องดืม หมายเหตุ :: รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

Read More