23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวเป็นผู้ประกอบการ

23 มี.ค. 62 ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจ ดำเนินการโครงการโดยดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย์ โดยแบ่งการอบรบเป็นสองช่อง คือ ช่วงเช้า เป็นการอบรบ เรื่องสอนอย่างไรให้มีหัวธุรกิจและช่วงบ่ายเป็น เรื่อง สอนอย่างสร้างสรรค์