โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาฯ ได้จัด โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อีกทั้งได้ร่วมสมทบทุนให้ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ  อ.องครักษ์  จ.นครนายก

ร่วมสมทบทุนให้ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ  อ.องครักษ์  จ.นครนายก