ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ ดร.เอกบุตร ศรีจำปา และ ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้ของเรา


ดร.เอกบุตร ศรีจำปา

ดร. วิลาวัณย์ ทัศคร

ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความเจริญและมีความสุขในการทำงานนะครับ