ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ภาควิชาฯ ขอแสดงความความยินดีกับ รศ.รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งระดับวิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560