ภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561

วันที่ 7 ม.ค. 2561 ภาควิชาฯ นำโดยโดยหัวหน้าภาคได้เข้าสวัสดีและรับพรปีใหม่จากคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ปรีชา อ่องอารีย์