ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ของวทอ. ประจำปีการศึกษา 2560

15 ส.ค. 61 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย กับรางวัลผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.