เนื่องจากวิชานาโนเทคโนโลยีมีปัญหาด้าน database อาจารย์แก้ไขโดยการย้ายไปสู่เวบไหม่ คือ 

http://www.ascselearning.com/

Login และ Password เหมือนเดิม

ขออภัยอย่างสุดซึ้งครับ

                          ขอบคุณมากครับ

                          อ.ประกาศิต

Skip available courses

Available courses


Skip Main menu

Main menu

Skip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
Today Sunday, 5 July 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31