เนื่องจากวิชานาโนเทคโนโลยีมีปัญหาด้าน database อาจารย์แก้ไขโดยการย้ายไปสู่เวบไหม่ คือ 

http://www.ascselearning.com/

Login และ Password เหมือนเดิม

ขออภัยอย่างสุดซึ้งครับ

                          ขอบคุณมากครับ

                          อ.ประกาศิต

Skip available courses

Available courses


Skip Main menu

Main menu

Skip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 Today Friday, 28 August 28 29
30 31