เนื่องจากวิชานาโนเทคโนโลยีมีปัญหาด้าน database อาจารย์แก้ไขโดยการย้ายไปสู่เวบไหม่ คือ 

http://www.ascselearning.com/

Login และ Password เหมือนเดิม

ขออภัยอย่างสุดซึ้งครับ

                          ขอบคุณมากครับ

                          อ.ประกาศิต

Skip available courses

Available courses


Skip Main menu

Main menu

Skip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 Today Saturday, 23 May 23
24 25 26 27 28 29 30
31