ขอแสดงความยินดี อ.สิกานต์ กัญชรจันทร์ และผศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียรกับรางวัลผู้สอนดีดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

Sikarn and Sagemard

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของภาคฯ วิชาที่คว้ารางวัลผู้สอนนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่ อ.สิกานต์ กัญชรจันทร์ ผศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

ขอแสดงความยินดีคุณภุมรินทร์ มานโสม กับรางวัลสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

p PU

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมขอแสดงความยินดี กับ คุณภุมรินทร์ มานโสม กับรางวัลสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ วทอ.

banner2

ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ วทอ. รายละเอียดดังนี้ ระดับ ปวช. ระดับ ป.ตรี 4 ปี ระดับ ป.ตรี เทียบโอน ระดับ ป.ตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี ระดับ ป.ตรี สาขา IPTM