ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
งานรับปริญญา ปีการศึกษา 2561งานวิจัยที่ออกบูธ ในงาน Open House วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562

โครงการศึกษาดูงาน ปริญญาโท ที่บริษัท Natural Unit


AGRI PLUS AWARD 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2561


ศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Industrial Transformation Ceter(ITC)
ผลิตภัณฑ์ของ นศ.ที่นำงานวิจัยไปต่อยอดทางพาณิชย์


การประชุมทางวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3


การประชุมทางระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมทางวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการจัดการ
วิชาการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาจัดการบรรยายโดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญางานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10


MIMB Kmutnb meeting ครั้งที่ 1


International Conference "Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2018)"
International conference IJAS 2017 at Nanyang University Singaporeอบรม Green Innovation

วิพากษ์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2561

พบผู้ทรงคุณวุฒิ สนช.
บำเพ็ญประโยชน์
เยียมชมบริษัทไทยรุ่ง
ศึกษาดูงานบริษัทมิตรผล
ดูงาน KM
Go Genious
ดูงานบริษัท Design Alternative


ดูงานที่บริษัท Allegro MicroSystems (Thailand) Co.,Ltd.

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีศึกษาดูงานที่บริษัท Practika Co.,Ltd.

Conference "Interdisciplinary Reasearch and Innovation for Sustainable Development in Asia and the Pacific"

Congratulations 2557

Congratulations 2558
Congratulations 2559
 

ลิงก์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6611 แฟกซ์ +66 2 587-6931