ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. สุรางค์ สีโท กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

Ajsurang

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ
รศ. สุรางค์ สีโท
กับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิต
รักษาความดีงามและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์รุ่นต่อๆ ไปด้วยครับ