มีกิจกรรมดีๆ English Cornerยังมีต่อเนื่อง


📣มีกิจกรรมดีๆEnglish Cornerยังมีต่อเนื่อง🥰เชิญทุกคนเข้าร่วมกันนะคะ😄 วันนี้นศ.แลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศสมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ😊

🗓ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี

⏰️เวลา 16.15-17.15

อาคาร 63 ห้องพายรูม

มีภาพบรรยายกาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และ อังคารที่ 8 ส.ค.

จัดโดยสาขาวิชาภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.