ขอเรียนเชิญบุคลากรภาคฯ ร่วมมุทิตาจิตในงานเกษียณอายุราชการ ปี 2566

  • รศ. สุรางค์ สีโท
  • ผศ. สำรวย ภูบาล

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
ณ Riverine Place Hotel and Resident
มากันนะครับ เพื่ออาจารย์ที่เป็นที่รักของเราครับ