ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปี 2566

ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 📣📣ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8

ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 66 เวลา 12.00 น.

✅เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย

✅แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

⚠️นักศึกษาผู้ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีสุภาพ

⚠️นักศึกษาผู้หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงยาวสีดำ รองเท้าแบบสุภาพ

✅เสร็จพิธี : รับอาหารว่างและเครื่องดืม

🔺หมายเหตุ :: รับนักศึกษาจำนวนจำกัด 600 คนเท่านั้น ‼️‼️

🟪📣👉ตัวแทนห้องมารับเอกสารเข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่งานกิจการนักศึกษา อาคาร 63 ชั้น 3 ‼️