Category Archives: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มีกิจกรรมดีๆ English Cornerยังมีต่อเนื่อง

มีกิจกรรมดีๆEnglish Cornerยังมีต่อเนื่องเชิญทุกคนเข้าร่วมกันนะคะ วันนี้นศ.แลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศสมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 16.15-17.15 อาคาร 63 ห้องพายรูม มีภาพบรรยายกาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และ อังคารที่ 8 ส.ค. จัดโดยสาขาวิชาภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปี 2566

ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 66 เวลา 12.00 น. เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาผู้ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีสุภาพ นักศึกษาผู้หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงยาวสีดำ รองเท้าแบบสุภาพ เสร็จพิธี : รับอาหารว่างและเครื่องดืม หมายเหตุ :: รับนักศึกษาจำนวนจำกัด

Read More

โครงการ CIT Innovations Gallery ผลงานแนวความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา วทอ.

โครงการ CIT Innovations Gallery ผลงานแนวความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา วทอ. . Design Thinking Walk Gallery ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงผลงานในรายวิชา Design Thinking นำเสนอทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเข้าร่วมประเมินผลงานนักศึกษาอย่างเข้มข้นจำนวน 109 กลุ่ม มีนักศึกษาเข้าร่วม 630 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8 ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานนักศึกษาภาคบรรยายประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สาลินี อาจารีย์ 2) อาจารย์ ดร.ลักษณ์นารา จันทรารมย์ 3) อาจารย์ ดร.

Read More

อบรม Hybrid TOEIC

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ สาขาภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. เปิดอบรม Hybrid TOEIC รายละเอียดดังภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ pornpun.o@cit.kmutnb.ac.th (ผศ.ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย)