Category Archives: กิจกรรมป.โท

ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกี

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกี รายการสิ่งของที่รับบริจาคมีดังนี้ เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย– เสื้อผ้ากันหนาว (ผู้ใหญ่และทารก/เด็ก )– เสื้อโค้ท/แจ็กเก็ต– เสื้อกันฝน/ผ้าคลุมกันฝน– รองเท้าบูท– เสื้อถักไหมพรม/เสื้อกันหนาว– กางเกง– ถุงมือ– ผ้าพันคอ– หมวกบันนี่/ผ้าโพกหัว– ชุดชั้นใน  อาหาร– อาหารที่สามารถก็บไว้ได้นาน เช่น อาหารกระป๋อง– อาหารเด็ก /อาหารเด็กทารก  อุปกรณ์อื่นๆ– เต็นท์– ที่นอน (เครื่องนอน)– ที่นอน(เต็นท์)– ผ้าห่ม– ถุงนอน– ฮีทเตอร์ (ไม่มีถังแก๊สหรือหัวต่อแก๊ส)– ไฟฉาย / ไฟส่องมือ ( ไม่มีลิเธียมใด ๆ )– กระติกน้ำเก็บความร้อน/ความเย็น– เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ที่ยังไม่ได้ใช้ ไม่มีเชื้อเพลิง )– ผ้าอ้อมเด็ก– ผ้าอนามัย– อุปกรณ์การทำความสะอาดและซักล้าง “สิ่งของที่จะบริจาคควรยังไม่ได้ใช้ และเหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูหนาว”  สามารถนำสิ่งของมาบริจาคในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 63

Read More

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในงาน AGRI Plus Award 2019

ขอแสดงความยินดีกับ  ผลงานของ ป.โท MIMB รุ่น 3 คุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์   เรื่อง ความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกผลจาก เพื่อใช้งานสถาปัตยกรรมภายใน (Possibility of Particleboard Production from Nipa palm shell for Interior Architecture) ที่ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ประเภท Non-Food  ในงาน AGRI Plus Award 2019 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 16 พค. 2562 ที่ รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์ โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ อันเป็น 9 ผลงาน จากทั้งหมด 226 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)

นศ. ป.โท หลักสูตร MIMB เข้าร่วมเสนอผลงาน ในการสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทราชินี โดยได้เสนอผลงานจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นด้านจุลินทรีย์สำหรับยืดอายุอาหาร นายมนวรรธน์ ชื่นแดง ในงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้งานและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาฯ ได้จัด โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อีกทั้งได้ร่วมสมทบทุนให้ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ  อ.องครักษ์  จ.นครนายก

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดทำโดย ดร. ไตรภพ  จตุรพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ver. 1 ภาษาไทย ver. 2

โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจัด “โครงการสนับสนุนศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

โครงการ “How to Write An Effective Research Paper”

ภาควิชาฯ จัดโครงการ “How to Write An Effective Research Paper” ในวันที่ 10,17 และ 31 มี.ค. 2561 ณ อาคาร 63 ชั้น 4 ห้อง 407 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรและนักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.นีลาวัล วนิชชากร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้  

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61

ภาควิชาจัดโครงการ “ศึกษาดูงานสถานประกอบการและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 61 ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561 เพื่อให้นักศึกษาป.โทได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรม และได้ศึกษาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้ไปเยียมชม บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมนักศึกษาป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ตุลาคม 2560 นักศึกษา ป.โท เข้าเยี่ยมชมงานจัดการความรู้ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรม โดยอาจารย์ ปฏิภาณ  ปัญจาคะ เป็นผู้สอน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้อย่างดีเยี่ยม

โครงการนักศึกษา ป.โท ศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา ปี 60

วันที่ 24 – 25 มี.ค. 60 ภาควิขาฯ ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ และบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับบัณฑิตศึกษา” ปี 60     เพื่อให้นศ.ป.โทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม และไปพักค้างคืนที่ ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning จ.นครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีในตอนขากลับอีกด้วย บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)             ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning               สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี