Monthly Archives: July 2018

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ

ขอแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตใหม่ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์, ผศ.ดร. ฐาปณีย์ เสาหิน และดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ รศ.ดร. คันธรส แสนวงศ์   ผศ.ดร. ฐาปณีย์  เสาหิน   ดร. สุภาภรณ์ เหรียญประดับ   ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอให้อาจารย์ทั้งสามท่าน สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดไป

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำบุญ เลี้ยงพระและถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักอาจารย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลให้อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านประสบแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปด้วยเทอญ  (ดู VDO ที่นี้)

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โบรชัวร์ เผยแพร่หลักสูตรป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดทำโดย ดร. ไตรภพ  จตุรพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ver. 1 ภาษาไทย ver. 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ อ.พิเศษฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ น.ส. กนกวรรณ จงเจริญ น.ส.นภารวี ไวขุนทด           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสัมภาษณ์ ในวันพฤหัส ที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้อง 704 ชั้น 7 ตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember ,Indonesia

ภาควิชาฯ ต้อนรับ Ms.Restu Sri Rahaya จาก Research and Community Institution of Institute Technology Sepuluh Nopember (ITS) ,Indonesia มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ  โดยได้ไปเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา