Monthly Archives: August 2023

มีกิจกรรมดีๆ English Cornerยังมีต่อเนื่อง

มีกิจกรรมดีๆEnglish Cornerยังมีต่อเนื่องเชิญทุกคนเข้าร่วมกันนะคะ วันนี้นศ.แลกเปลี่ยนจากฝรั่งเศสมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 16.15-17.15 อาคาร 63 ห้องพายรูม มีภาพบรรยายกาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และ อังคารที่ 8 ส.ค. จัดโดยสาขาวิชาภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.

ขอเรียนเชิญบุคลากรภาคฯ ร่วมมุทิตาจิตในงานเกษียณอายุราชการ ปี 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.ณ Riverine Place Hotel and Residentมากันนะครับ เพื่ออาจารย์ที่เป็นที่รักของเราครับ