ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์ ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในงาน AGRI Plus Award 2019

ขอแสดงความยินดีกับ  ผลงานของ ป.โท MIMB รุ่น 3 คุณ ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุพัฒน์   เรื่อง ความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกผลจาก เพื่อใช้งานสถาปัตยกรรมภายใน (Possibility of Particleboard Production from Nipa palm shell for Interior Architecture)

ที่ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ประเภท Non-Food  ในงาน AGRI Plus Award 2019 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 16 พค. 2562 ที่ รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์

โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ อันเป็น 9 ผลงาน จากทั้งหมด 226 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด