โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction โดย ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล

           ภาควิชาฯ จัดโครงการ โครงการอบรม Effective Use of English as a Medium of Instruction ในวันที่ 13 และ  20 มกราคม 2561 เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนต่างๆ  โดยวิทยากรมากความสามารถ ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล  ดูไฟล์วีดีโอที่นี้