ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศ กับรางวัลในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0


ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวิตา มณีมัย และอาจารย์ประเวศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการเป็นตัวแทนของวทอ. ประกวดโปสเดอร์ (ด้านการเรียนการสอน) ได้ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560