ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

13 สิงหาคม 2561 ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มณฑา ทรงศิริ กับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ของสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยได้รับมอบเกรียรติบัตร จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561