ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากรแม่ไก่ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร ที่ได้รับเกียรติบัตรวิทยากร training for the trainers (แม่ไก่) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 
ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์